Tại lễ khai bút, các cụ đồ nho, các nhà giáo cao tuổi, uy tín của Hải Dương, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, tỉnh Hải Dương đã khai bút với các chữ “Phong - Điều - Vũ - Thuận (có ý nghĩa là mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an)” và “Tâm - Đức - Trí - Phúc - Lộc - Tài - An - Phát - Thịnh”.

Lễ khai bút nhằm tôn vinh sự học, nghiệp dạy của học sinh và giáo viên cả nước nói chung và Hải Dương nói riêng. Lễ khai bút còn nhắc lại lời dạy của tiền nhân về đạo lập thân, tu nghiệp, rèn đức, luyện tài để xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.

Tại buổi lễ, lãnh đạo thị xã Chí Linh đã tuyên đọc sớ vinh danh sự nghiệp dạy học của nhà giáo Chu Văn An, người thầy giáo của muôn đời, cũng như nét đẹp của việc khai bút và cho chữ đầu Xuân. Theo sử sách, nhà giáo Chu Văn An (1292-1370) có tên là Chu An, tự là Linh Triệt, quê thôn Văn, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì (Hà Nội). Chu Văn An là người chính trực, từng đỗ Thái học sinh nhưng không ra làm quan mà mở trường dạy học. Ông có công lớn trong việc quảng bá, hình thành đạo đức, tư tưởng Khổng giáo mang bản sắc Việt Nam. Ông được vua Trần Minh Tông mời làm Tư nghiệp Quốc Tử Giám. Dưới thời vua Trần Dụ Tông, ông dâng “Thất trảm sớ” xin chém 7 gian thần nhưng không được Vua nghe. Ông từ quan về ở ẩn ở núi Phượng Hoàng, Chí Linh dạy học, viết sách cho đến khi mất.

Cũng trong lễ khai bút, đã diễn ra triển lãm lịch sử khoa bảng và các di tích Nho học trên đất Hải Dương; triển lãm các tác phẩm thư pháp chữ Hán, chữ Quốc ngữ với chủ đề “Tôn sư trọng đạo”. Hội Khuyến học thị xã Chí Linh đã tổ chức vinh danh 16 học sinh có thành tích cao trong năm 2016. Một số doanh nghiệp cũng đã trao trên 100 triệu đồng tặng Quỹ khuyến học thị xã Chí Linh.

Mạnh Tú