Ông Ngô Hoài Chung, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cho biết, sở dĩ lượng khách quốc tế tháng 3 giảm là vì 2 tháng đầu năm có nhiều lễ hội và có nhiều sự kiện lớn nên lượng khách đã tăng rất cao. 

Ước tính số khách quốc tế đến Việt Nam 3 tháng đầu năm đạt 4.500.114 lượt khách, tăng 7,0% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, lượng khách đến bằng phương tiện đường không đạt 3.516.263 lượt khách (tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2018); khách đến bằng phương tiện đường biển đạt 75.034 lượt khách (giảm 37,4 % so với cùng kỳ năm 2018); khách đến bằng phương tiện đường bộ đạt 908.817 lượt khách (tăng 26,2% so với cùng kỳ năm 2018). 

Khách quốc tế đến Việt Nam giảm trong tháng 3 nhưng tính tổng cả 3 tháng đầu  năm 2019 thì vẫn tăng khá cao

Ước tính số khách du lịch nội địa 3 tháng đầu năm đạt 24,9 triệu lượt khách, trong đó có12,6 triệu lượt khách lưu trú. Tổng thu từ khách du lịch đạt 175.100 tỷ đồng, tăng 8,35% so với cùng kỳ năm 2018.


N.Hoa