Chương trình do Transposition Programme, Nhạc Viện Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Goethe tại Việt Nam phối hợp tổ chức.

Poster của chương trình.

Khởi đầu từ năm 2014, Saigon Chamber Music là hội trại âm nhạc đầu tiên ở TP.HCM và Việt Nam, với mục đích truyền cảm hứng và tạo cơ hội tiếp cận quốc tế cho các nghệ sĩ trẻ từ những chặng đường âm nhạc đầu tiên của mình.

Theo đó, trong 1 tuần hội trại, các nghệ sĩ danh tiếng làm việc với từng học viên để khuyến khích họ xây dựng phong cách riêng và xác định mục tiêu phát triển.

TT