Dự kiến, tham gia hội thảo có đại  diện bộ phận Ủy ban Quốc gia UNESCO tại Paris, Tổng thư ký Ủy ban Quốc gia UNESCO các nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Mông Cổ, Philippines - những quốc gia có kinh nghiệm trong bảo tồn và phát huy di sản, một số Đại sứ các nước tại Hà Nội và 100 đại biểu là cán bộ, chuyên gia, nhà quản lý các địa phương các khu di sản và danh hiệu của UNESCO tại Việt Nam.

Cũng theo Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, di sản có vai trò quan trọng trong việc đóng góp cho sự phát triển của nền kinh tế, xã hội và cộng đồng, tạo động lực phát triển ngành du lịch nhờ vào sự gia tăng số lượng du khách quốc tế, đem đến những lợi ích kinh tế và góp phần quảng bá hình ảnh của đất nước trên thế giới. 

Khu di tích cố đô Huế - Một trong những di sản văn hóa nổi tiếng của Việt Nam

Tuy nhiên, di sản văn hóa và thiên nhiên đang phải đối mặt với nhiều ảnh hưởng tiêu cực từ sự phát triển của xã hội. Làm sao để cân bằng giữa  phát triển và bảo tồn các di sản là vấn đề đặt ra với nhiều quốc gia. Đối với thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, công việc bảo tồn di sản đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. 

Môi trường tự nhiên là một trong những yếu tố chính tác động tiêu cực đến các di sản: biến đổi khí hậu dẫn đến ngày càng nhiều hơn các thảm họa thiên nhiên như động đất, núi lửa, hạn hán, lũ lụt, bão và sóng thần. Mỗi năm, Việt Nam hứng chịu hàng chục cơn bão khó lường, ảnh hưởng trực tiếp đến người dân, cộng đồng, gây ra thiệt hại lớn về người và của cũng như tác động tiêu cực đến các di sản. 

Một yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến di sản chính là con người. Sự phát triển của du lịch mang lại những lợi ích thiết thực, góp phần trực tiếp cải thiện cuộc sống của người dân và tăng trưởng ngân sách địa phương. Tuy nhiên, hậu quả là nhiều di sản đang phải đối mặt với việc khai thác cho mục đích du lịch. Bên cạnh đó, trên thế giới các vấn đề khác của con người như chiến tranh, hỏa hoạn và tranh chấp có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc bảo tồn các di sản.

Tại hội thảo, các đại biểu sẽ cùng thảo luận, kiến nghị chính sách bảo tồn và phát huy giá trị các di sản vì sự phát triển bền vững; cung cấp các thông tin cơ bản về bảo tồn di sản và vai trò của Ủy ban Quốc gia UNESCO cũng như nâng cao nhận thức trong xã hội về sự cần thiết của bảo tồn di sản; tăng cường mạng lưới chuyên gia trong nước và quốc tế; trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm, thực tiễn và bài học từ các quốc gia khác; bàn giải pháp phát huy vai trò của con người, cộng đồng, doanh nghiệp, thanh niên trong các hoạt động bảo tồn di sản.


N.Hoa