Trong đợt này, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã ký quyết định xếp hạng di tích quốc gia đối với 14 di tích khác, thuộc địa bàn các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Nam Định, Bắc Giang, Đắk Lắk, Hải Phòng, Thái Bình và Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong số 14 di tích này có 10 di tích lịch sử và bốn di tích kiến trúc nghệ thuật.  Cụ thể, các di tích được xếp hạng di tích cấp quốc gia lần này bao gồm:

Tại Quảng Ninh: Di tích lịch sử đền An Biên (xã Thủy An, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh).

Tại Thái Nguyên:

1/ Di tích lịch sử Nơi ở và làm việc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Keo En trong thời gian 1953-1954 ở xã Thanh Định, huyện Định Hóa, Thái Nguyên.

2/ Di tích lịch sử Xưởng Đội Cấn - Nhà máy quân giới K77 (1947-1954), xã Đồng Thịnh ở huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

3/ Di tích lịch sử Địa điểm cơ quan Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam và Nơi ở, làm việc của Tổng tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái (1949-1954), xã Định Biên ở huyện Định Hóa, Thái Nguyên.

Tại Bắc Ninh: Di tích lịch sử đình Lương Xá ở xã Phú Lương, huyện Lương Tài, Bắc Ninh.

Tại Nam Định: Di tích lịch sử đền, chùa Hà Dương ở xã Hoàng Nam, huyện Nghĩa Hưng, Nam Định.

Tại Bắc Giang:

1/ Di tích lịch sử chùa Am Vãi ở xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang.

2/ Di tích kiến trúc nghệ thuật lăng Giáp Đăng Luân ở xã Việt Lập, huyện Tân Yên, Bắc Giang.

3/ Di tích kiến trúc nghệ thuật đình Đại Từ ở xã Bảo Đài, huyện Lục Nam, Bắc Giang.

Tại Đắk Lắk:

1/ Di tích lịch sử Khu căn cứ kháng chiến tỉnh Đắk Lắk (1965-1975), xã Cư Pui, Yang Mao, Hòa Phong thuộc huyện Krông Bông, Đắk Lắk.

2/ Danh lam thắng cảnh Thác Drai Yông ở xã Ea M’nang, huyện Cư M’ga và xã Cuôr Knia, huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk.

Di tích kiến trúc nghệ thuật đình Hạ Thái

Tại Hà Nội: Di tích kiến trúc nghệ thuật đình Hạ Thái ở xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, Hà Nội.

Tại Hải Phòng: Di tích kiến trúc nghệ thuật đình Vĩnh Lạc ở xã Tiền Phong, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng.

Tại Thái Bình: Di tích lịch sử miếu Trà Đoài ở xã Quang Trung, huyện Kiến Xương, Thái Bình.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh: Di tích lịch sử trại Davis ở phường 12, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hải Châu