Theo đó, có 38 dự án thuộc giai đoạn chuẩn bị đầu tư, 52 dự án tổ chức thực hiện, 14 dự án đang làm thủ tục quyết toán. Về công tác chuẩn bị đầu tư, đã có 17 dự án được UBND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư; 17 dự án khác đang chờ được phê duyệt.

Trong 9 tháng qua, toàn thành phố đã hoàn thành và bàn giao, đưa vào sử dụng 5 dự án; hoàn thành thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình được 35 dự án, trong đó đã khởi công 19 dự án... Ban Quản lý dự án cũng đang phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với 12 dự án. Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân vốn trong 9 tháng năm 2019 của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình văn hóa – xã hội thành phố chưa cao.

Được biết, thời gian tới, Ban sẽ phối hợp với các sở, ngành tham mưu trình UBND thành phố các nội dung về phối hợp với Sở Quy hoạch Kiến trúc trong thẩm định và chấp thuận tổng mặt bằng, phương án kiến trúc dự án Cung Thiếu nhi; hoàn thiện thủ tục và khởi công 24 dự án; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư 18 dự án...

Hải Châu