Giáo sư, kiến trúc sư Ejima Akiyoshi (Nhật Bản) là người đã từng tham gia nghiên cứu, hướng dẫn trùng tu một số di tích tại Việt Nam như khu phố cổ Hội An, nhà cổ Bắc Ninh và làng cổ Đường Lâm (Hà Nội). 

Trong thời gian từ năm 2007 đến năm 2012, Giáo sư Ejima đã tham gia 17 đợt nghiên cứu, tu bổ tại làng cổ Đường Lâm. Đặc biệt, ông giành tâm huyết nghiên cứu công trình kiến trúc cổng làng Mông Phụ - một di sản của Đường Lâm. Trên cơ sở số liệu đo đạc công phu, giáo sư đã phục dựng lại mô hình cổng làng Mông Phụ theo tỉ lệ 1/10 bằng loại gỗ quý của Nhật Bản và trao tặng cho Bảo tàng Hà Nội.

Giáo sư Ejima Akiyoshi


Dự kiến, lễ trao tặng mô hình cổng làng Mông Phụ sẽ diễn ra tại Bảo tàng Hà Nội vào ngày 16-3. 

Nhân dịp này, GS.KTS Ejima sẽ có buổi giao lưu với khán giả và sinh viên khoa Kiến trúc trường Đại học Xây dựng về nghiên cứu, thiết kế, bảo tồn và tu bổ các công trình kiến trúc truyền thống của Việt Nam, trùng tu di sản kiến trúc, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa. 


N.H