Đợt sáng tác tập ký về đề tài ANTT là một trong những hoạt động quan trọng nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, giáo dục truyền thống, niềm tự hào về quê hương, về lực lượng Công an Thanh Hóa Anh hùng. 

Đồng thời, tiếp tục khẳng định truyền thống vẻ vang và những đóng góp quan trọng của lực lượng Công an Thanh Hóa trong công tác đảm bảo ANTT, phục vụ có hiệu quả cho sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập và phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh của địa phương…

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Về nội dung, phạm vi đề tài sáng tác chủ yếu tập trung phản ánh, tôn vinh những thành tích, chiến công tiêu biểu của Công an Thanh Hóa trên mặt trận đảm bảo ANTT, đấu tranh phòng, chống tội phạm; cải cách hành chính phục vụ nhân dân; công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”; các cuộc vận động lớn, các phong trào thi đua yêu nước do Bộ Công an, tỉnh Thanh Hóa và Đảng ủy - Giám đốc Công an tỉnh phát động…

Để tránh trùng lặp về đề tài, sự kiện, nhân vật mà các tập ký trước đây Công an tỉnh đã phát hành, tập ký lần này chỉ tập trung phản ánh những thành tích, chiến công tiêu biểu của Công an Thanh Hóa trong giai đoạn từ 2009-2019. Thời gian sáng tác bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 8-2019, dự kiến sẽ xuất bản và tổng kết đợt sáng tác vào dịp 19-8-2019.

Tham gia ý kiến tại hội nghị, các nhà văn, nhà báo rất đồng tình, ủng hộ và tích cực tham gia đợt sáng tác này với tâm huyết và tinh thần trách nhiệm cao nhất. Các nhà văn, nhà báo cũng thống nhất với chủ đề, nội dung, thời gian thực hiện đợt sáng tác, đồng thời mong muốn Công an tỉnh nên mở rộng thêm đề tài, tập trung đi sâu vào phản ánh chân thực, sâu sắc những cá nhân điển hình, những việc làm vì nhân dân phục vụ của lực lượng Công an. Qua đó, tuyên truyền làm cho nhân dân hiểu rõ hơn về những khó khăn, vất vả và sự hi sinh thầm lặng của lực lượng Công an.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh gửi lời cảm ơn các nhà văn, nhà báo đã ủng hộ và nhiệt tình tham gia đợt sáng tác tập ký về đề tài ANTT do Công an tỉnh phát động. 

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh cũng đồng tình, thống nhất với ý kiến tham gia đóng góp, bổ sung của các nhà văn, nhà báo về nội dung, cách thức, đề tài sáng tác… 

Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị Công an tỉnh tiếp tục tham mưu, phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện tốt nhất để các nhà văn, nhà báo có điều kiện đi thực tế, tiếp cận đề tài, nhân vật để có được những tác phẩm hay, xuất sắc viết về lực lượng CAND nói chung, Công an Thanh Hóa nói riêng.

Đình Hợp