Theo đó, Hạ Long thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng thành phố du lịch biển văn minh, thân thiện. Trong đó tập trung rà soát, xây dựng và tham mưu xây dựng cơ chế chính sách, quy chế, quy định liên quan đến lĩnh vực du lịch; đổi mới hình thức tuyên truyền quảng bá du lịch Hạ Long; nâng cao chất lượng dịch vụ, du lịch; xây dựng môi trường kinh doanh dịch vụ lành mạnh, thân thiện; đảm bảo an ninh trật tự tại các khu, điểm du lịch; tăng cường kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm về môi trường kinh doanh du lịch; thiết lập đường dây nóng du lịch…

Xây dựng thành phố biển văn minh, hiện đại, Hạ Long đón gần 7 triệu du khách năm 2017

Đặc biệt, nhiều công trình dịch vụ du lịch đẳng cấp đã đưa vào khai thác như: Sunworld Hạ Long Park, Công viên nước Hạ Long, công viên hoa… góp phần tạo dấu ấn đặc sắc, tăng sức hấp dẫn, kéo dài thời gian lưu trú của du khách tại thành phố. Các hoạt động du lịch, lễ hội diễn ra sôi động. Các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch đa dạng hóa tạo hiệu ứng tích cực thu hút khách du lịch trong và ngoài nước.

Thời gian tới, Hạ Long tập trung phát triển ngành dịch vụ, du lịch theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về du lịch; xây dựng môi trường du lịch thân thiện, văn minh. Đồng thời, tiếp tục thu hút các nhà đầu tư triển khai các dự án về dịch vụ, du lịch để tạo nhiều sản phẩm chất lượng cao; tập trung chuẩn bị chu đáo và tổ chức tốt các chương trình của Năm du lịch Quốc gia 2018 với chủ đề “Hạ Long – Di sản, Kỳ quan – Điểm đến thân thiện"…

V.Huy