Phó Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn Hoàng Trung Hiếu cho biết mong muốn của địa phương là tiếp tục được tổ chức vòng chung kết chọi trâu và khẳng định sẽ rút kinh nghiệm, kiểm tra sai sót, tăng cường chặt chẽ hơn về khâu mua trâu, huấn luyện, theo dõi trâu, nếu có biểu hiện gì bất bình thường phải triệt để cấm tham gia lễ hội. 

Sau khi có ý kiến của người dân, sở VH-TT Hải Phòng kiểm tra, rà soát công tác quản lý và tổ chức vòng đấu loại Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2017 và có công văn báo về kết quả.

Theo đó Sở VH - TT đề nghị UBND thành phố Hải Phòng chỉ đạo không tổ chức vòng đấu loại lễ hội chọi trâu Đồ Sơn. Trường hợp xem xét việc tiếp tục tổ chức Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn, phải trên cơ sở bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của di sản văn hoá, nhấn mạnh tổ chức các nghi lễ truyền thống tại địa phương đảm bảo tính trang trọng.

Duy trì lễ hội chọi trâu nhưng phải tăng cường biện pháp an toàn là nguyện vọng của người dân và chính quyền địa phương.

Bên cạnh đó, UBND quận Đồ Sơn chủ trì phối hợp Sở VH - TT tổ chức hội thảo về Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn với thành phần gồm: Cục Văn hoá cơ sở, Cục Di sản văn hoá, Viện nghiên cứu văn hoá, các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan trên địa bàn thành phố, các nhà nghiên cứu văn hoá và lịch sử để tham gia ý kiến về các hoạt động tại Lễ hội chọi trâu. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu báo cáo UBND thành phố Hải Phòng xem xét.

Đặc biệt, Sở VH - TT Hải Phòng đề nghị UBND quận Đồ Sơn rà soát, chỉnh sửa, bổ sung Quy chế tổ chức lễ hội chọi trâu. Bỏ việc tổ chức vòng đấu loại, chỉ tổ chức vòng đấu chung kết vào đúng ngày 9 - 8 lịch âm theo lễ hội truyền thống; quán triệt việc thực hiện nghiêm Quy chế tổ chức Lễ hội chọi trâu, yêu cầu đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người điều khiển trâu và khách tham quan.

Các chủ trâu đã đề xuất một số biện pháp để giữ an toàn như trâu thi đấu sẽ được đeo khuyên mũi để dễ kiểm soát, sới chọi được thu hẹp, xây dựng đường bắt trâu hình chữ chi, lấy mẫu nước tiểu trâu để kiểm tra chất kích thích...

V.Huy