VNCA số 442 với nhiều bài viết hấp dẫn, dày 24 trang, khổ 30x40cm, giá bán lẻ 8.000 đồng/ tờ.

Bạn đọc muốn đặt báo dài hạn, xin liên hệ với bưu điện gần nhất. Ấn phẩm được gửi tới tận nhà.

PV