Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Tuyên Quang chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Bắc Kạn và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai lập hồ sơ "Khu di sản thiên nhiên Ba Bể - Na Hang" theo quy định của Công ước Di sản thế giới 1972 và pháp luật về di sản văn hóa.

Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang có diện tích trên 33.000 ha nằm trên địa bàn huyện Na Hang (Tuyên Quang). Nơi đây có trên 2.000 loài thực vật, 88 loài thú, 294 loài chim, 30 loài bò sát, 18 loại lưỡng cư…Nhiều loài trong số này được ghi trong Sách đỏ Việt Nam, Sách đỏ thế giới.

Vẻ đẹp của hồ Ba Bể 

Trong khi đó, hồ Ba Bể là một trong số ít hồ nước ngọt tự nhiên lớn và đẹp của thế giới. Hồ được hình thành từ khoảng 10.000 năm trước đây, xung quanh hồ có khoảng 1.268 loài thực vật bậc cao có mạch, 470 loài động vật có xương sống, trong đó có 81 loài thú, 234 loài chim, 30 loài bò sát, 18 loài lưỡng cư và 107 loài cá. 

Nơi đây còn có nhiều cảnh quan đặc biệt như cao nguyên karst, thác Đầu Đẳng, hẻm vực karst sông Năng cùng hệ thống các hang động…

K. Vy