Trưng bày do Bảo tàng Lịch sử quốc gia phối hợp với Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2021), chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc phát biểu tại Đại hội lần thứ 18 của Đảng Xã hội Pháp năm 1920 đượng trưng bày tại Bảo tàng

Với hơn 200 tài liệu, hiện vật, hình ảnh tiêu biểu được lựa chọn, trưng bày giới thiệu 3 nội dung chính. Trong đó, phần 1 có chủ đề “Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam”, trưng bày các tài liệu, hiện vật thể hiện vai trò của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong việc tiếp thu, truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê Nin để thành lập một chính đảng ở Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, thực hiện sứ mệnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam. 

Tại đây, khách tham quan có dịp xem lại nhiều hiện vật tiêu biểu như: Bản án chế độ thực dân Pháp; Báo Thanh niên; Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt của Đảng; Điều lệ vắn tắt của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bản Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt của Đảng

Phần 2 có chủ đề “Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội”, giới thiệu 12 kỳ Đại hội Đảng với những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, sáng suốt; những thắng lợi của cách mạng Việt Nam - kết quả của sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, chung sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. 

Trong phần trưng bày này có rất nhiều tài liệu, hiện vật có giá trị như: Báo cáo, diễn văn, văn kiện, nghị quyết của Đảng; bản thảo bài viết, bài nói chuyện của các đồng chí Tổng Bí thư; phù hiệu, huy hiệu của các đại biểu dự Đại hội Đảng. 

Các đại biểu tham quan trưng bày

Rất nhiều tranh cổ động các kỳ Đại hội, tặng phẩm của nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế tặng Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội…, những tác phẩm, hình ảnh, bài nói chuyện, bài viết về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đào tạo đội ngũ cán bộ của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí Tổng Bí thư… cũng được trưng  bày tại đây.

Phần 3 chủ đề “Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, giới thiệu về công tác chuẩn bị cho Đại hội: Đại hội Đảng các cấp, hội nghị lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng… Trong phần trưng bày này có các dự thảo báo cáo, văn kiện, ý kiến đóng góp của nhân dân và rất nhiều hình ảnh về các hoạt động hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng…

Góc trưng bày các tác phẩm, tặng phẩm của nhân dân trong và ngoài nước tặng Đảng Cộng sản Việt Nam tại các kỳ Đại hội

Trao đổi về trưng bày chuyên đề“Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội”, ông Nguyễn Văn Đoàn, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia còn cho biết,  dịp này, Bảo tàng không chỉ đổi mới trưng bày mà còn ứng dụng công nghệ trình chiếu (media) hiện đại, góp phần cung cấp thông tin phong phú hơn để thu hút khách tham quan. 

Triển lãm thu hút đông đảo khách tham quan

Thông qua trưng bày, Bảo tàng Lịch sử quốc gia mong muốn góp phần giúp công chúng, đặc biệt là cán bộ, đảng viên trẻ hiểu rõ hơn về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam; 12 kỳ Đại hội Đảng với những thắng lợi, thành tựu, bài học kinh nghiệm của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Từ đó, người xem thấy rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hòa bình, phát triển.

 Trưng bày mở cửa đến hết tháng 5/2021.


Hoa Nguyễn