Poster của chương trình.

Trong khuôn khổ Tuần lễ Ngoại giao Đoàn kết, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Coup de Pouce tổ chức chương trình thu gom sách cũ vào ngày 21-6.

Chương trình được thực hiện với mong muốn đóng góp một phần công sức của Đại sứ quán Pháp dành cho dự án mang tính nhân đạo hướng đến các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Hà Nội.

Được biết, toàn bộ số tiền thu được nhờ bán sách cũ sẽ được sử dụng để tài trợ các hoạt động của hiệp hội Coup de Pouce. Đây cũng là năm thứ 3 Đại sứ quán Pháp tổ chức chương trình đầy ý nghĩa này.

Hiệp hội Coup de Pouce gồm các thành viên tự nguyện, hoạt động để ủng hộ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại Hà Nội, đặc biệt là trẻ em, nhờ việc bảo trợ để cải thiện nơi ở và trao tặng học bổng cho các em.

Tiên An