Thông qua các tác phẩm ảnh nghệ thuật, Triển lãm tuyên truyền rộng rãi đến quần chúng nhân dân về thành tựu đạt được của thành phố, trong đó điểm nhấn là sức sống mới, sự kiên cường vượt qua thiên tai, dịch bệnh để vươn lên xây dựng và phát triển TP Đà Nẵng.

Triển lãm giới thiệu đến công chúng hình ảnh, tư liệu về các kỳ Đại hội của Đảng; hình ảnh về Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; hình ảnh về những lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Đà Nẵng lần thứ XXII vừa qua cùng hơn 80 tác phẩm, hình ảnh về quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị, xã hội của TP Đà Nẵng 5 năm qua.

Đặc biệt, Triển lãm giới thiệu những hình ảnh về phong cảnh, nét đẹp văn hóa con người Việt Nam, TP Đà Nẵng; từ đó khẳng định, sau một năm với nhiều biến động về thiên tai, dịch bệnh, TP Đà Nẵng vẫn kiên cường, mạnh mẽ vượt qua, xây dựng và phát triển thành phố. Triển lãm diễn ra đến hết ngày 4/1/2021.

Trần Lê Lâm