Trong giai đoạn đổi mới hiện nay, các nhà báo lại đang gánh trên mình những trọng trách lớn lao góp phần tôn vinh ngợi ca những điều tốt đẹp, biểu dương cổ vũ những nhân tố mới, điển hình, đồng thời đấu tranh, phê phán lại cái xấu, các ác, phòng ngừa và ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực.

Báo chí đã thông tin, tuyên truyền kịp thời, trung thực, toàn diện đời sống chính trị, kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế; là cơ quan ngôn luận của Ðảng và Nhà nước, là diễn đàn thực sự tin cậy của nhân dân, là phương tiện thông tin đại chúng thiết yếu đối với đời sống xã hội. Ðẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục về chính trị, tư tưởng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Nội san “Rèn Luyện” - Ra đời trong kháng chiến chống Pháp (21-2-1948 / 10-1954).
Báo CAND số đặc biệt, ra ngày 1-5-1975.
Báo Công an Mới - Số đầu tiên phát hành 1-11-1946.

Nhằm sắp xếp hệ thống báo chí, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý báo chí để phát triển hệ thống các loại hình báo chí hiện nay, vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025. Trong đó đã xác định xây dựng một số cơ quan báo chí chủ lực, đa phương tiện làm nòng cốt, có vai trò định hướng dư luận xã hội, thông tin đối ngoại; sắp xếp hệ thống báo chí, khắc phục tình trạng chồng chéo, đầu tư dàn trải, buông lỏng quản lý, hoạt động xa rời tôn chỉ, mục đích; gắn với việc xác định rõ trách nhiệm lãnh đạo, quản lý báo chí của các cấp ủy Ðảng, chính quyền, nhất là của người đứng đầu cơ quan chủ quản và cơ quan báo chí. Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, phóng viên, biên tập viên có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển báo chí trong tình hình mới.

Hoà mình trong dòng chảy của báo chí cách mạng, với truyền thống 73 năm trưởng thành, phát triển, Báo CAND - cơ quan ngôn luận của Ðảng uỷ Công an Trung ương và Bộ Công an đã đóng góp một phần tích cực và quan trọng vào sự lớn mạnh của dòng chảy báo chí nước nhà. Thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an, từ tháng 8-2018, Báo CAND về trong ngôi nhà chung Cục Truyền thông CAND.

Với vị thế mới, là một trong số những cơ quan báo chí đa phương tiện theo đề án của Chính phủ, Báo CAND đã và đang không ngừng nỗ lực phấn đấu nâng cao chất lượng, tiếp tục đầu tư, nâng cao chất lượng nội dung các ấn phẩm báo giấy, đẩy mạnh phát triển Báo CAND điện tử phiên bản tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Trung… Xây dựng đội ngũ cán bộ, phóng viên, công nhân viên đủ bản lĩnh, đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi trong giai đoạn mới.

Làm nên những thành công và đạt được những thành tựu trong những năm qua, thế hệ những người làm Báo CAND luôn luôn ghi nhớ và biết ơn sự quan tâm, chăm lo của Ðảng, Nhà nước, của lực lượng CAND; sự hỗ trợ, giúp đỡ, cộng tác và trân quý của đông đảo các tầng lớp bạn đọc trong và ngoài nước.

Báo CAND