Chương trình do Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TP Hồ Chí Minh tổ chức nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2018), 74 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2018), 29 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2018) và 58 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc giải phóng Miền Nam Việt Nam (20/12/1960 - 20/12/2018).

Một số tiết mục trong chương trình.

Đến dự có lãnh đạo Thành uỷ, HĐND, UBND, MTTQ Việt Nam thành phố, các đồng chí lão thành cách mạng cùng các sở, ban, ngành, đoàn thể và lực lượng vũ trang thành phố.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật với nhiều tiết mục ca múa nhạc đặc sắc được dàn dựng công phu như: Hát về người chiến sĩ Việt Nam, Tiếng súng 19 tháng 12, Toàn quân kháng chiến, Hành quân xa, Giải phóng Điện Biên, Anh vẫn hành quân, Tiếng đàn Ta Lư, Lời người ra đi, Giải phóng Miền Nam, Lời Bác Hồ rung chuyển bống phương, Niềm vui thao trường, Nữ dân quân tự vệ Miền Đông, Vì ngày mai trên thành phố Bác, Hát mãi khúc quân hành,… 

Chương trình đã tái hiện lại tinh thần, ý chí quật cường của quân và dân ta trong quá trình chiến đấu, bảo vệ đất nước, chống giặc ngoại xâm. Trong đó, Ngày toàn quốc kháng chiến 19-12-1946 là một cột mốc chói lọi khẳng định tình quân dân gắn bó và khối đại đoàn kết toàn dân trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc. Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục nêu cao tinh thần “toàn quốc kháng chiến”, tinh thần “vì nhân dân quên mình” trong các chặng đường đấu tranh gian khổ hôm qua lẫn nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang chính quy, tinh nhuệ, hiện đại cho công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển Tổ quốc hôm nay. 

Từ những ngày đầu thành lập (ngày 22-12-1944), lực lượng vũ trang cùng các tầng lớp nhân dân đồng loạt đứng dậy tiến hành khởi nghĩa và liên tục lập chiến công, góp phần vào thắng lợi chung của cả dân tộc.

Ngày 20-12-1960, trong cao trào Đồng khởi của đồng bào Miền Nam, Mặt trận dân tộc giải phóng Miền Nam Việt Nam ra đời đã lãnh đạo các tầng lớp, giai cấp tiến hành kháng chiến chống đế quốc xâm lược, đứng lên “đòi hoà bình tự do cho cuộc sống”, chiến đấu cho đất nước thanh bình và toàn vẹn.

Trải qua bao đau thương, mất mát, đất nước được hòa bình thống nhất, mỗi chúng ta không thể quên những năm tháng hào hùng của cha ông đã làm nên những mốc son vàng trong lịch sử dân tộc Việt Nam. 

Thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay tiếp nối truyền thống yêu nước của các thế hệ cha ông, đóng góp trí tuệ và sức lực xây dựng đất nước ngày càng “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” và chắc tay cùng giữ gìn, bảo vệ từng tấc đất, biển đảo quê hương, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ chủ quyền của Tổ quốc.


Đối với TP Hồ Chí Minh, những năm qua công tác giáo dục quốc phòng và an ninh đã đạt những kết quả quan trọng, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để thành phố phát triển bền vững. 

Ngày nay, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân TP Hồ Chí Minh đang phát huy mọi nguồn lực, quyết tâm xây dựng thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.
Nhân Sơn (Ảnh)