Nắng hồn nhiên ngời xanh mắt lá

Em đi qua gửi lại tiếng cười


Mở cửa đón trăng về lối cũ

Nửa vầng trăng thương nhớ hao gầy

Ta nhặt cánh bằng lăng tím ngát

Ngỡ mình như thuở mới đang yêu…


Mở cửa đón cơn mưa qua phố

Mưa bóng mây chợt đến rồi đi

Nâng chén rượu ngâm thơ tình viết vội

Bỗng hiện về đáy cốc bóng Trương Chi


Mở cửa đón trời cao đất rộng

Ngày trong veo như mắt trẻ thơ

Ta gom gió đưa mây về với núi

Cho sắc xuân hồng dáng trang đài…

Long Vân