Với tuổi thơ một xóm nghèo

Dòng sông, bãi cát cánh diều ước mơ


Tôi về chuốc lấy ngẩn ngơ

Người ngày xưa ấy bây giờ nơi đâu

Giá như ngày ấy hiểu nhau

Tôi đâu phải nhận nỗi đau cuộc đời


Tôi về để gánh ngậm ngùi

Để đong nỗi nhớ một thời xa xăm

Tôi về tắm gió triền sông

Gội mưa xuân giữa cánh đồng quê tôi.

Khổng Minh Dụ