Non tơ; Mở mắt;Bồn chồn

Chạm môi ;Hôn lên;Cánh nụ ;Xốn xang hương mái tóc em

Giao thừa; Chim ngủ; Trên cành; Thương đời di trú.

Lộc xuân theo ta về trong ngõ nhỏ

Rì rào; Hơi ấm; Tình xuân.                

Phạm Văn Thạch