Để hoạt động lễ hội đi vào nề nếp, ngành Văn hóa tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo mỗi địa phương chỉ chọn tổ chức một lễ hội điển hình nhằm quảng bá những giá trị văn hóa tiêu biểu; tránh tổ chức nhiều lễ hội tràn lan, gây lãng phí tiền của và thời gian của nhân dân. 

Trong quá trình tổ chức, coi trọng việc bảo đảm an ninh trật tự, an toàn vệ sinh môi trường; tổ chức lễ hội với tinh thần tiết kiệm, không phô trương, lãng phí và theo hình thức xã hội hóa. Tỉnh cũng chỉ đạo triển khai một số hoạt động bảo tồn các loại hình văn hóa phi vật thể như: Tổ chức các lớp truyền dạy múa sư tử, hát then – đàn tính, hát ví và hát páo dung; tập huấn tổ chức mô hình câu lạc bộ văn hóa văn nghệ tại cơ sở. Các thành viên câu lạc bộ sẽ là nòng cốt biểu diễn tại các lễ hội ở địa phương.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có 123 di tích đã được xếp hạng cùng với trên 300 lễ hội. Các lễ hội trên địa bàn tỉnh khá phong phú và đa dạng, luôn gắn liền với đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào các dân tộc. 

Đến với các lễ hội ở Lạng Sơn, mỗi du khách có thể cảm nhận sâu sắc những nét văn hóa tinh túy, đặc sắc của mỗi vùng quê. Điển hình như lễ hội cầu mùa Bủng Kham, xã Đại Đồng, huyện Tràng Định tổ chức ngày 12 tháng Giêng (âm lịch). 

Tại lễ hội này, nhân dân trong vùng dâng lên các vị thần linh những sản vật từ nông sản nhằm cổ vũ tinh thần hăng say lao động gắn bó với nghề nông. Ngoài ra ở Lạng Sơn còn có lễ hội lồng tồng xã Quỳnh Sơn, huyện Bắc Sơn diễn ra vào ngày 12 tháng Giêng với nghi lễ xuống đồng; lễ hội Trò Ngô, xã Yên Thịnh, huyện Hữu Lũng được tổ chức ngày 10 tháng Giêng với trò diễn xướng, múa võ thể hiện tinh thần yêu nước chống giặc ngoại xâm của dân tộc… 

Tại địa bàn trung tâm thành phố Lạng Sơn có lễ hội đền Kỳ Cùng - Tả Phủ diễn ra vào ngày 22 và 27 tháng Giêng với nghi thức rước kiệu độc đáo…

Năm 2018, các lễ hội ở các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được thực hiện nghiêm túc, nhiều lễ hội đã khơi dậy các nét đẹp văn hóa phục vụ du khách như: Tổ chức hát dân ca dân vũ, trình diễn các trò chơi dân gian, gắn với tổ chức các môn thi thể thao dân tộc, múa sư tử; giới thiệu văn hóa ẩm thực, kết hợp quảng bá di sản văn hóa. Nhờ đó giúp lượng khách du lịch đến tỉnh Lạng Sơn trong năm 2018 đạt trên 2,8 triệu lượt, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2017.

Ngọc Tùng