Trước đó sau khi uống rượu, A Khanh không về nhà mình mà tới nhà rông của thôn 10 (thuộc xã Đăk Pxi) nằm nghỉ.

Nghỉ được một lúc, do bực tức chuyện gia đình, A Khanh đã lấy quẹt lửa đốt nhà rông. Hậu quả làm nhà rông và các đồ vật bên trong nhà rông bị cháy hoàn toàn.

N.H.Khôi