Tuy nhiên, để làm vui lòng khách, một số người dân đã sử dụng vật liệu từ lá, bông dừa làm làm quà lưu niệm cho khách khiến cho rừng dừa bị tổn thương nghiêm trọng.

Ban Quản lý du lịch Cẩm Thanh đã phối hợp với các đoàn thể tuyên truyền đến từng hộ dân và nhận được sự đồng thuận hưởng ứng tích cực của người dân trong việc bảo vệ tài nguyên rừng dừa.

UBND xã Cẩm Thanh cũng đã triển khai kế hoạch kiểm tra và xử lý các trường hợp phá hoại tài rừng dừa Bảy Mẫu bắt đầu từ ngày 15-8, xử lý nghiêm những trường hợp bẻ đọt dừa nước, dùng lá để làm quà lưu niệm cho khách; chặt dừa để làm trang trí, làm quà lưu niệm; ngắt lá dừa, chặt bỏ tán dừa bữa bãi… 

Đặc biệt, áp dụng biện pháp tạm dừng hoạt động vận chuyển thuyền thúng tại chỗ khi bị phát hiện vi phạm, kể cả khi vận chuyển có khách trên phương tiện.

Hà Vy