Ngày xét xử thứ 3, HĐXX dành thời gian để các luật sư bào chữa tham gia hỏi Giám định viên và các bị cáo xoay quanh thiệt hại về kết luận giám định xác định PVC và PVN thiệt hại gần 120 tỷ đồng từ hành vi chi và sử dụng sai hơn 1.115 tỷ đồng dùng cho thực hiện Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2.

Ông Vũ Hồng Chương.

Tại bản kết luận giám định ngày 11-12-2017, Giám định viên các Bộ: Tài chính, Xây dựng và Kế hoạch & Đầu tư kết luận: PVC không đảm bảo các yêu cầu về kinh nghiệm, năng lực tài chính để thực hiện gói thầu EPC dự án. Việc lựa chọn PVC làm nhà thầu không tuân thủ khoản 1, điều 41, Nghị định số 85/2009/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng. Việc ký hợp đồng EPC số 33 khi chưa hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu là trái quy định về hợp đồng tại Điều 4 Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 và khoản 2, điều 4, Nghị định số 48/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hợp đồng trong hoạt động xây dựng. Việc PVN và Ban Quản lý dự án Điện lực dầu khí Thái Bình 2 thuộc PVN căn cứ vào hợp đồng EPC số 33 để chuyển tạm ứng số tiền gần 1.500 tỷ đồng cho PVC là trái với quy định tại khoản 2, khoản 6, điều 17, Nghị định số 48/2010/NĐ-CP về hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

Ông Đinh La Thăng.

Việc PVC sử dụng số tiền tạm ứng hợp đồng hơn 1.115 tỷ đồng không đúng mục đích vào Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 là trái với quy định tại khoản 2, điều 17, Nghị định 48/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hợp đồng trong hoạt động xây dựng… Đây là những lý do khiến PVN và PVC gây thiệt hại số tiền gần 120 tỷ đồng.

Liên quan đến hành vi này, cáo trạng xác định, để tạo điều kiện cho PVC trong hoạt động sản xuất kinh doanh, ông Đinh La Thăng đã chỉ định PVC thực hiện gói thầu EPC của Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 và yêu cầu các cán bộ có trách nhiệm của PVN tạm ứng cho PVC gần 1.500 tỷ đồng.

Luật sư Phạm Công Hùng (bào chữa cho bị cáo Nguyễn Quốc Khánh, cựu Phó Tổng Giám đốc PVN và bị cáo Lương Văn Hòa, cựu Giám đốc Ban điều hành Dự án Vũng Áng-Quảng Trạch thuộc PVC) tiến hành hỏi giám định viên về căn cứ pháp lý để kết luận giám định xác định PVC và PVN thiệt hại gần 120 tỷ đồng từ hành vi chi, sử dụng sai hơn 1.115 tỷ đồng dùng cho thực hiện Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2.

Ông Nguyễn Quốc Khánh.

Đại diện Giám định viên ba Bộ: Tài chính, Xây dựng và Kế hoạch & Đầu tư cho biết, chúng tôi giám định trên cơ sở trưng cầu của Cơ quan An ninh điều tra. Các bước tiến hành giám định thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Giám định viên không trả lời những thiệt hại cụ thể mà đề nghị luật sư xem chi tiết trong bản kết luật giám định số ngày 11-12-2017 của Giám định viên ba Bộ.

Trước đó, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, cựu Phó Tổng Giám đốc PVN  khẳng định, tiền dùng để tạm ứng cho PVC nằm trong tài khoản thanh toán, lãi suất chỉ khoảng 2%. Bị cáo Sơn cho rằng, Giám định viên tính thiệt hại bằng lãi suất bình quân tài khoản tiền gửi đầu tư 14% để quy kết thiệt hại là không chính xác vì không ai chuyển tiền từ tài khoản thanh toán sang tài khoản đầu tư. Từ phân tích của mình, bị cáo Sơn đề nghị HĐXX cho giám định lại để xác định mức độ thiệt hại chính xác hơn. 

Trả lời câu hỏi của luật sư về đánh giá mức thiệt hại do Giám định viên ba Bộ xác định, ông Đinh La Thăng trình bày, quá trình điều tra, cơ quan điều tra đưa cho tôi bản kết luận giám định ngày 11-12-2017. Nhưng do thời gian đã cuối giờ, mà quy định của trại giam là không làm việc nữa nên tôi không có điều kiện đọc.

Ông Thăng cho biết, tôi tôn trọng kết luận giám định của Bộ Tài chính nhưng đề nghị xác định lại giá trị thiệt hại của vụ án nhất là cách tính giá trị thiệt hại bao gồm lãi suất tối thiểu. Theo ông Thăng, một doanh nghiệp có nhiều tài khoản, tiền thanh toán hàng ngày để trong tài khoản thanh toán nên không thể lấy lãi suất tiền gửi để tính thiệt hại tiền thanh toán. “Khi xác định PVC dùng tiền sai mục đích thì PVN có thể đòi lại”, ông Thăng nói.

Nguyễn Hưng