Nguồn tin ban đầu được biết, các đối tượng này đã gây thiệt hại rất lớn tài sản cho Nhà nước trong quá trình thực hiện kinh doanh.

Trước đó, tháng 8-2015 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã quyết định đình chỉ chức vụ Tổng giám đốc và thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Bình, Phó tổng giám đốc Nguyễn Thị Ngọc Vân cũng bị đình chỉ chức vụ.

Ông Trần Phương Bình, nguyên Tổng giám đốc DongA Bank (Ảnh CTV).

Đây là những cán bộ đã bị Ban kiểm soát đặc biệt của Ngân hàng nhà nước Việt Nam và Hội đồng xử lý kỷ luật của Ngân hàng Dong A Bank, nên đã không tham gia quản lý điều hành. Vì vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an khởi tố không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh bình thường của Ngân hàng Dong A Bank.

 Vụ án đang được cơ quan tố tụng mở rộng điều tra và làm rõ vai trò số đối tượng có liên quan trọng vụ án này.


Đào Minh Khoa