Theo cáo trạng, Công ty Công trình Công cộng quận 1 là doanh nghiệp Nhà nước có nhiệm vụ quét dọn, thu gom rác, quản lý và duy tu hệ thống thoát nước…

Để thực hiện nhiệm vụ này, Công ty Công trình Công cộng quận 1 ký hợp đồng mua xăng dầu với một số đơn vị trên địa bàn rồi ký gửi lại để các cửa hàng xăng dầu cung ứng dần cho đội xe. Đầu năm 2008, Chi phát hiện phiếu xuất kho so với sổ sách kế toán kho, dư 30.000 lít dầu D.O nên nảy sinh ý định chiếm đoạt.

Nghe Chi thuyết phục số dầu này là do anh, em chạy xe tiết kiệm dư ra và sẽ bán thấp hơn giá thị trường từ 2.000 - 2.500 đồng/lít nên một số đơn vị đã mua lại. Cụ thể, từ tháng 1/2008 đến 5/2009, Chi đã bán lại cho các cửa hàng xăng dầu của một số đơn vị tổng cộng 128.500 lít dầu D.O và 15.600 lít xăng, trị giá hơn 1,8 tỉ đồng, lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Để che giấu hành vi chiếm đoạt, Chi lập phiếu quyết toán, giả chữ ký tài xế và những người có trách nhiệm khác để trình Trưởng phòng Vật tư, Ban Giám đốc ký duyệt. Khi vụ án bị phát hiện, Chi đã khắc phục hơn 1,5 tỉ đồng

H.A.