Theo cáo trạng, năm 2009, Hoa bắt đầu tổ chức chơi hụi. Đến năm 2003, Hoa thâm hụt tiền của các chủ hụi, không có khả năng thanh toán nợ cho nhiều người. Để có tiền trả nợ, từ tháng 3/2004 đến tháng 6/2005, Hoa đứng ra làm chủ (làm cái) 8 dây hụi để thu tiền của số người sau, trả cho người trước, mỗi dây hụi có từ 16 đến 18 người, mỗi phần từ 200 ngàn đồng đến 1 triệu đồng. Trong 8 dây hụi do Hoa cầm cái chỉ có một vài chân hụi được nhận tiền.

Để ngụy trang hành vi chiếm đoạt tiền của các chân hụi, Hoa đã đưa ra lý do có người khác đã bỏ hụi cao hơn và họ đã hốt hụi rồi nên số người tham gia dây hụi đến kỳ không được Hoa tổ chức bốc thăm nhận tiền. Số tiền này, Hoa tự đi thu rồi sử dụng vào việc trả nợ. Đến tháng 7/2006, Hoa đã bỏ trốn...

Với thủ đoạn nêu trên, Hoa đã chiếm đoạt của 28 bị hại với số tiền 367 triệu đồng. Cũng bằng thủ đoạn tương tự, tháng 4/2005, Hoa còn tham gia chơi 3 dây hụi khác do bà Vũ Thị Hồng Cẩm, ông Trần Công Triều và bà Đặng Thị Thủy, đều trú ở thị xã Bảo Lộc làm chủ.

Tính đến tháng 6/2005, Hoa đã hốt hụi của 3 dây này gần 89 triệu đồng. Ngoài ra, Hoa còn chiếm đoạt 27 triệu đồng của bà Nguyễn Thị Toan trú tại thị xã Bảo Lộc và ông Ngô Viết Yêm trú tại quận Gò Vấp, TP HCM. Như vậy, tổng số tiền Hoa đã chiếm đoạt gần 500 triệu đồng

Đào Minh Khoa