Tháng 10/2013, Lăng liên hệ với Công ty LG Việt Nam, Chi nhánh tại TP Đà Nẵng, mua 25 tivi LG 47 inch và sau đó được giới thiệu đến Công ty CP Huetronics cung cấp tivi. Lăng lấy danh nghĩa Trưởng phòng CNTT Công ty Laguna trực tiếp đàm phán với Công ty Huetronics để ký hợp đồng.

Lợi dụng sơ hở của kế toán quản lý con dấu Công ty Laguna, Lăng soạn thảo hợp đồng rồi đóng dấu công ty vào hợp đồng này và được Công ty Huetronics giao 25 tivi LG 47 inch, trị giá 295 triệu đồng. Lăng đem số tivi này bán lại lấy 170 triệu đồng tiêu xài cá nhân.

Anh Khoa