Cáo trạng của Viện KSND Tối cao truy tố nhóm 3 cán bộ ngân hàng, gồm: Nguyễn Minh Chuyển (53 tuổi, nguyên giám đốc chi nhánh Tây Đô); Trần Anh Huy (46 tuổi, nguyên trưởng phòng khách hàng) và Nguyễn Hữu Nghĩa (47 tuổi, nguyên cán bộ ngân hàng) về tội “Vi phạm các quy định cho vay trong hoạt động tổ chức tín dụng”. 

Nhóm 9 bị cáo, thuộc 6 nhóm doanh nghiệp gồm: Nguyễn Hùng Cường (47 tuổi), Nguyễn Công Trừng (36 tuổi), Cao Hoàng Thám (34 tuổi), Trần Văn Anh Duy (36 tuổi), Võ Vũ Bình (48 tuổi), Võ Hoàng Thám (31 tuổi), Trang Hồng Sơn (36 tuổi), Trịnh Minh Tú (54 tuổi), Nguyễn Thanh Hùng (50 tuổi) bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng Viện KSND Tối cao, từ năm 2010 đến tháng 12-2014, Chuyển, Huy và Nghĩa cùng một số cán bộ khác tại chi nhánh có hành vi vi phạm trong việc lập hồ sơ thẩm định, phê duyệt giải ngân, kiểm tra giám sát vốn vay, trong điều kiện đảm bảo tín dụng. Nhóm của Chuyển đã thực hiện 56 hợp đồng tín dụng cho 41 doanh nghiệp thuộc 6 nhóm khách hàng, gồm: nhóm Nam sông Hậu, nhóm Du lịch Đại Dương, nhóm Cơ khí Tây Đô, nhóm An Đô, nhóm Thép Đông Dương và nhóm Trường Nguyên, với tổng số tiền giải ngân là 2.476 tỷ đồng vay vốn, đến nay không có khả năng thu hồi. Gây thiệt hại cho ngân hàng tổng số tiền 1.838 tỷ đồng và thông qua đó để 9 bị can nêu trên là chủ các nhóm doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.051 tỷ đồng. 

Chuyển bị cáo buộc là người tổ chức, chỉ đạo và thực hiện hành vi vi phạm gây thiệt hại 1.838 tỷ đồng và chịu trách nhiệm chính về số tiền này. Huy là người tổ chức, thực hiện hành vi vi phạm, gây thiệt hại số tiền trên. Nghĩa là người thực hiện hành vi vi phạm, gây thiệt hại hơn 405 tỷ đồng.

Còn nhóm doanh nghiệp, Cường bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt của ngân hàng 243 tỷ đồng; Trừng lừa đảo 43 tỷ đồng chuyển cho Cường sử dụng; Nguyễn Thanh Hùng lừa đảo 395 tỷ đồng; Võ Vũ Bình lừa đảo 100 tỷ đồng; Cao Hoàng Thám với vai trò giúp sức cho Vưu Minh Tuấn (đã bỏ trốn) lừa đảo chiếm đoạt 291 tỷ đồng; Võ Hoàng Thám 14,7 tỷ đồng; Duy lừa đảo 6,8 tỷ đồng và chuyển lại cho Vưu Minh Tuấn; Trịnh Minh Tú lừa đảo hơn 20 tỷ đồng; Sơn có vai trò đồng phạm, giúp sức cho Bình lừa đảo chiếm đoạt 56,6 tỷ đồng.

Như Anh