Biển số đăng ký theo khung số máy là 35N1-059.72

Để có căn cứ xử lý theo đúng quy định của pháp luật, Công an phường Hoàng Văn Thụ - Hoàng Mai - Hà Nội thông báo cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân nào là chủ sở hữu hoặc đứng tên đăng ký của phương tiện trên xin liên hệ Công an phường Hoàng Văn Thụ - Hoàng Mai - Hà Nội, SĐT: 0243.8631517, địa chỉ: 162 đường Hoàng Mai, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội để phối hợp giải quyết.

X.Mai