Các con bạc gồm có: Nguyễn Thành Tài, 38 tuổi, ngụ 14522 SHFEFLD - Spring Fild Mo 65843 - USA, Huỳnh Trúc Bằng, 22 tuổi; Biện Văn Hà, 27 tuổi; Huỳnh Văn Thành, 33 tuổi; Đỗ Văn Hoảnh, 27 tuổi; Hà Văn Nam, 29 tuổi; Nguyễn Thanh Tú, 30 tuổi, cùng ngụ ở Cai Lậy và Trần Văn Phương, 37 tuổi, ngụ ở TP Mỹ Tho.

Công an huyện đang tiếp tục điều tra làm rõ

T.P.