Theo đó, Đồn Công an KKT Dung Quất sẽ thực hiện việc đăng ký, quản lý và cấp giấy tạm trú có thời hạn cho số lao động hợp đồng tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, văn phòng đại diện hoặc chi nhánh nước ngoài hoạt động tại KKT và số học sinh, sinh viên đang theo học tại Trường Đào tạo nghề Dung Quất.

Công an các xã trong vùng quy hoạch KKT Dung Quất sẽ thực hiện việc đăng ký, quản lý tạm trú và cấp giấy tạm trú có thời hạn cho công dân ở lại qua đêm trong cơ quan, tổ chức và tại nhà dân ở Dung Quất; người đang thực tế cư trú tại địa phương nhưng chưa đủ điều kiện đăng ký hộ khẩu thường trú…

T.V.