Năm 2005, gia đình bà Nga được UBND huyện Phú Vang cấp cho một lô đất hơn 190m2 ở thôn Ngọc Anh, xã Phú Thượng. Bà Nga phân lô đất thành 2 thửa đem bán cho những người có nhu cầu.

Thế nhưng, đến cuối năm 2009, bà Nga lại tiếp tục đem thửa đất đã bán lần đầu (170 triệu đồng) để bán cho một người khác lấy 120 triệu đồng. Cơ quan Công an TP Huế vào cuộc và phát hiện hành vi lừa đảo của bà Nga. Bước đầu bà Nga thừa nhận do nợ nần nên nảy sinh lừa đảo để lấy tiền trả nợ

Công Bình