V.T.H.V. được tuyển dụng vào làm kế toán của Trung tâm từ năm 1998 và năm 1999 làm thủ quỹ. Két sắt giữ quỹ tiền mặt của Trung tâm đặt cạnh bàn làm việc của V., chìa khoá và mã số của két sắt do V. quản lý. Vào cuối ngày, V. tự viết giấy niêm phong, dán vào ổ khoá trước khi về.

Nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền quỹ. V. luôn mở két sắt cho tiền vào trước sự chứng kiến của những người cùng phòng. Cuối giờ, V. vẫn thực hiện việc niêm phong két sắt theo quy định, sau đó nán lại chờ đến khi mọi người về hết mới phá niêm phong, mở két lấy tiền rồi làm lại niêm phong mới.

Chỉ trong thời gian ngắn từ tháng 2/2014 đến tháng 8/2014, V. đã nhiều lần lấy tiền quỹ trong két sắt với tổng số hơn 2 tỷ đồng nhưng không hề bị phát hiện.

Chỉ đến khi kế toán trưởng nghỉ hưu (tháng 8/2014), V. được bổ nhiệm thay thế, vị trí thủ quỹ Trung tâm giao cho người khác, V. buộc phải bàn giao chìa khóa két sắt cho người kế nhiệm thì lúc này hành vi mới bị lộ...

T.Hà