Mặc dù không có chức năng trong hoạt động tín dụng nhưng Phạm Thanh Hải đã tự ý thực hiện ký kết các hợp đồng nhận uỷ thác đầu tư của các cá nhân nhằm mục đích huy động vốn. Ngày 19-10-2015, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã bắt quả tang đối với Phạm Thanh Hải với hành vi kinh doanh trái phép.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội xác định Phạm Thanh Hải bắt đầu hoạt động huy động vốn từ năm 2012 đến tháng 10-2015 bằng hình thức ký kết các hợp đồng góp vốn đầu tư, hợp đồng uỷ thác đầu tư...

Theo nội dung hợp đồng, nhà đầu tư góp vốn cho Phạm Thanh Hải để đầu tư vào Công ty IDT, các dự án của Công ty IDT, Công ty Macca... Tuỳ theo thời hạn khác nhau mà 2 bên thống nhất lãi suất.

Để thực hiện yêu cầu điều tra làm rõ vụ án, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đề nghị các cá nhân đã giao tài sản cho Phạm Thanh Hải đến cơ quan điều tra CA các quận, huyện nơi cư trú để giải quyết.