Đó là: Đỗ Bá Hùng (34 tuổi), ở xã Đông Cương; Nguyễn Duy Anh (36 tuổi), ở phố Bà Triệu, phường Đông Thọ; Nguyễn Thanh Hải (31 tuổi), ở phố Quang Trung 3, phường Đông Vệ, Tp. Thanh Hóa và Hoàng Ngọc Thao (27 tuổi), ở xã Đông Vinh, huyện Đông Sơn

T.T.