Đầu tháng 2/2013, Nguyễn Hoàng Vũ bắt đầu chơi game “tình kiếm” tại trang web: www.tinhkiem.soha.vn trên các thiết bị điện thoại di động Iphone 4 và máy tính bảng Ipad có kết nối Internet. Trong quá trình chơi game trên các thiết bị này, Vũ phát hiện trong chương trình game “tình kiếm” có chức năng nạp tiền từ thẻ tín dụng visa, từ tiền thật đổi qua tiền ảo trong tài khoản game. Thông qua tiền ảo này, Vũ sẽ mua các vật phẩm ảo trong game trang bị cho nhân vật game của cá nhân do Vũ lập ra.

Thông qua các mối quan hệ bạn bè, Vũ biết Lưu Thị Mỹ Chi là bạn học chung trường phổ thông đang làm thu ngân tại Công ty TNHH MTV Thực phẩm Saigon Co.op (trụ sở tại phường Bình Thuận, quận 7). Lấy lý do muốn khảo sát, tìm hiểu các thẻ tín dụng ngân hàng như thế nào, nên Vũ nhờ Mỹ Chi cung cấp cho Vũ thông tin tài khoản thẻ tín dụng visa của các khách hàng tham gia mua hàng được thanh toán bằng thẻ tín dụng visa (bao gồm mã số thẻ) tại công ty Chi đang làm việc. Không nghi ngờ gì, Chi đã nhiệt tình cung cấp cho Vũ thông tin 12 mã số thẻ visa của các khách hàng để Vũ tìm hiểu.

Khi có thông tin mã số thẻ visa, Vũ đã lập ra các tài khoản game với nhiều địa chỉ hòm thư điện tử. Sau khi lập ra các tài khoản game, Vũ đã sử dụng thông tin tài khoản thẻ visa các khách hàng do Chi cung cấp mở tại các ngân hàng để nộp tiền vào các tài khoản game.

Với thủ đoạn này, Vũ chiếm đoạt của các chủ thẻ visa tại các ngân hàng để sử dụng trong chương trình game “tình kiếm” với số tiền 36 triệu đồng thì bị phát hiện

T.Hà