Liên quan đến vấn đề này, ban Thường vụ Huyện ủy Qùy Hợp cùng ra quyết định xử lý kỷ lật 10 Đảng viên đang giữ chức vụ vi phạm.

 Theo đó, ban Thường vụ Huyện ủy Qùy Hợp đề xuất ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An cách chức các chức vụ Đảng đối với ông Nguyễn Tiến Cảnh, ủy viên ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Qùy Hợp.

 Bên cạnh đó còn cách chức 7 cán bộ chủ chốt của xã Nam Sơn và xã Bắc Sơn ( Qùy Hợp). Ngoài ra, hai cán bộ của bản Quản lý rừng phòng hộ cùng bị cách chức các chức vụ.

Được biết, vụ việc cách các cán bộ này là do để hàng chục ha rừng thuộc Nghị định 163 của Chính phủ để một số người dân đốn hạ, phát trắng và trồng mới cây keo lai thay cho rừng tự nhiên dẫn đến bức xúc trong dư luận.

Văn Ngọc