Qua mô tả của một số người dân được mời, loại vé không ghi giá trị tiền, mẫu in mờ, nơi biểu diển không rõ ràng, mà chỉ ghi diển ra ở ba khu vực Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế trong những ngày tới.

Ông Nguyễn Viết Bắc, cán bộ thanh tra Sở văn hoá thông tin Quảng Trị cho biết hiện Sở văn hóa không có bất kỳ chương trình hoạt động nào theo kiểu như trên

Thanh Bình