Qua hơn 3 tháng, Hạt Kiểm lâm huyện Bố Trạch cùng Ban Công an xã Phú Định đã liên tục tuần tra, kiểm soát tại vùng rừng kể trên, bước đầu đã hạn chế được các hoạt động chặt phá rừng ồ ạt của người dân

T.B.