Qua kiểm tra, trên xe 38C - 051.07 do Nguyễn Văn Trọng (40 tuổi), trú huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, điều khiển có vận chuyển 8m³ gồm gỗ pơmu, bời lời, gội, giổi thuộc từ nhóm IV đến nhóm VIII không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. 

Cùng ngày, lực lượng kiểm lâm Minh Hóa tiếp tục phát hiện xe ôtô mang biển số 73L-7898 do Đinh Tiến Dũng (41 tuổi), trú xã Xuân Hóa, huyện Minh Hóa điều khiển đang vận chuyển 1,4m³ gỗ vạng thuộc nhóm VI cũng không rõ nguồn gốc, xuất xứ. 

Lam Hồng