Đại diện cho nhóm LS bào chữa cho Phạm Công Danh, LS Phan Trung Hoài tham gia xét hỏi đầu tiên. Thời gian hỏi của LS Hoài kéo dài gần 1 ngày với tất cả các bị cáo, người liên quan để làm rõ mối quan hệ giữa ông Danh, VNCB và nhóm bà Trần Ngọc Bích, ông Trần Quý Thanh và tập trung xung quanh việc nhóm bà Bích có hay không gửi 5.190 tỉ đồng vào VNCB và việc ông Danh có chi lãi ngoài cho nhóm bà Bích trong quan hệ vay tiền giữa 2 bên. Được mời lên chất vấn nhưng bà Bích vắng mặt với lý do ông Thanh nhập viện đột xuất nên đại diện theo ủy quyền của bà Bích trả lời.

Các bị cáo tại phiên xử.

Tại tòa, LS Hoài chỉ ra trong hợp đồng tiền gửi 3.190 tỉ đồng của bà Bích đối với VNCB, phần người gửi ghi “Ông" Trần Ngọc Bích chứ không phải “Bà” và đề nghị người đại diện ủy quyền cho bà Bích giải thích. Trả lời, người này cho rằng dù ngân hàng có ghi giới tính như thế nào thì không làm mất đi trách nhiệm của ngân hàng đối với khách hàng. Trách nhiệm của ngân hàng khi nhận tiền của khách hàng thì phải quản lý số tiền đó, khi ngân hàng làm sai thì ngân hàng phải chịu trách nhiệm.

Cũng câu hỏi trên, LS hỏi bị cáo Hoàng Đình Quyết.Quyết khai: “Hợp đồng tiền gửi này được lập không hề được hạch toán trong sổ sách ngân hàng, chỉ là một hợp đồng lập ra cho có, không có giá trị bởi tiền không vào".

Về hợp đồng tiền gửi 5.190 tỉ của nhóm bà Bích vào VNCB, bị cáo Phan Thành Mai cũng cho biết trên sổ sách, hệ thống ngân hàng cũng không có hiển thị hợp đồng tiền gửi này.

LS Hoài công bố một số bút lục liên quan đến lời khai của bị cáo Mai, thể hiện: bản chất là bị cáo Danh mượn tiền của Tân Hiệp Phát, các hợp đồng tiền gửi có số tiền 5.190 tỉ đồng do Hoàng Đình Quyết ký với Trần Ngọc Bích là có nhưng không phát sinh tiền gửi vào. Đây chỉ là biện pháp để nhóm Tân Hiệp Phát câu kết với ông Danh nhằm gắn trách nhiệm của ngân hàng trong việc vay mượn giữa ông Danh và Tân Hiệp Phát.

Bị cáo Mai khẳng định toàn bộ là lời khai của mình từ trước tới nay không thay đổi. Về lãi phát sinh cho khoản vay giữa ông Danh và nhóm bà Bích, Mai khai tổng số tiền lãi ông Danh đã chi trả khoảng 2.500 tỉ đồng…

LS Hoài cũng xét hỏi người dại diện ông Trần Quý Thanh liên quan đến việc đưa cho nhân viên mượn tiền để đứng tên trên các sổ tiết kiệm mở tại VNCB. Đại diện của ông Thanh tại phiên tòa phủ nhận thông tin trên dù trước đó, hầu như các cá nhân đứng tên sổ tiết kiệm tại VNCB và cả bà Bích đều khai nguồn tiền tại sổ tiết kiệm là do ông Thanh cho mượn.

Trả lời câu hỏi của LS: "Ông Trần Quý Thanh có tiếp xúc, gặp gỡ và làm việc với ông Danh hay không?”, đại diện ông Thanh trả lời: “Ông Thanh với tư cách là Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát nên ông Thanh gặp rất nhiều người, trong đó có thể có ông Danh”. Trong khi đó, bị cáo Danh thì khai: hai bên gặp nhau rất nhiều lần qua nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm. Khi được hỏi, địa điểm gặp nhau ở đâu, Danh trả lời: lúc thì ở Tập đoàn Thiên Thanh, khi thì ở văn phòng ông Thanh tại Bình Dương...

Phiên tòa sẽ tiếp tục làm việc vào ngày thứ hai 8-8.

A.Huy