Bị cáo Quỳnh khai, đã nhận số tiền 20 tỷ đồng từ bị cáo Nguyễn Xuân Thắng, cựu thành viên Hội đồng thành viên PVN đưa làm 2 lần, đều trong năm 2012. “Cả 2 lần nhận tiền, tôi đều gặp anh Thắng tại phòng làm việc của anh Nguyễn Xuân Sơn, lúc đó là Tổng Giám đốc PVN”, bị cáo Quỳnh khai.

Sau khi nhận 20 tỷ đồng, bị cáo Quỳnh đã dùng để mua nhà, mua xe và gửi vào tiết kiệm, chi phí cho con đi học nước ngoài. Quá trình bị cáo Quỳnh bị khởi tố và bắt tạm giam, gia đình bị cáo Quỳnh đã khắc phục hết số tiền đó.   

Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn khai, mục đích đưa số tiền 20 tỷ đồng cho bị cáo Quỳnh để chăm sóc khách hàng và đưa cho các lãnh đạo PVN. Theo lời khai, tổng số tiền mà bị cáo Sơn đưa cho bị cáo Quỳnh là 180 tỷ đồng. Tuy nhiên, các lần đưa tiền của bị cáo Sơn cho bị cáo Quỳnh đều không có bằng chứng, không có người chứng kiến.
Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn.

Trả lời câu hỏi của đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố về việc “Số tiền 800 tỷ đồng PVN đầu tư vào Oceanbank có thu hồi được không?”. Ông Thăng nói, Chủ tịch HĐQT PVN có trách nhiệm nhận và hoàn trả vốn. Vì các khoản đầu tư đều có hiệu quả, bảo toàn và phát triển.

Đại diện Viện kiểm sát cho rằng, ông Thăng không trả lời đúng trọng tâm nên yêu cầu ông Thăng trả lời rõ là “có thu hồi được” hay “ không thu hồi được” số tiền này. Sau khi suy nghĩ, ông Thăng nói “Kể từ tháng 11-2011, tôi không còn làm việc ở PVN nên không thể trả lời cụ thể được việc này”.  
Bị cáo Ninh Văn Quỳnh.

Đại diện Viện kiểm sát hỏi ông Thăng về việc “Khi ký nghị quyết về việc tham gia góp vốn vào Oceanbank đã được Thủ tướng phê duyệt chưa?”, ông Thăng nói, ông ký quyết định có nội dung thống nhất báo cáo Thủ tướng mua cổ phần Oceanbank, và nghị quyết này chỉ có giá trị khi Chính phủ đồng ý. 

Theo ông Thăng, sau khi Thủ tướng đồng ý 3 tháng, PVN mới mua cổ phần của Oceanbank. Đại diện Viện kiểm sát viên sau khi viện dẫn Nghị định 142 về quy định trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư ra ngoài công ty mẹ của PVN và hỏi tiếp ông Thăng rằng “Khi ký nghị quyết về việc tham gia góp vốn vào Oceanbank đã được Thủ tướng phê duyệt chưa?”. Ông Thăng trả lời “Không có quy định nào mà Thủ tướng phê duyệt hiệu lực các nghị quyết Hội đồng quản trị PVN”.

Ông Thăng giải thích, Hội đồng quản trị PVN chỉ thống nhất báo cáo Thủ tướng về việc mua một phần Oceanbank. Và sau khi Thủ tướng đồng ý về chủ trương thì Hội đồng quản trị PVN mới thống nhất chủ trương mua cổ phần, tăng vốn điều lệ Oceanbank. 

Trước những khẳng định, Hội đồng quản trị PVN toàn làm đúng, đại diện Viện kiểm sát cho rằng, đó là suy nghĩ cá nhân của ông Thăng, vì trong nghị quyết chỉ báo cáo tình hình Oceanbank nên chưa thể quyết định để đầu tư được mà phải tiếp tục báo cáo cơ quan thẩm quyền chờ ý kiến cụ thể mới có thể bằng văn bản mới có thể triển khai thực hiện. 

“Trong trường hợp này, Hội đồng quản trị PVN quyết định mua cổ phần của oceanbank khi chưa có văn bản đồng ý của cơ quan thẩm quyền là trái quy định”, đại diện Viện kiểm sát cho biết. 

Sau phần thẩm vấn ông Đinh La Thăng, đại diện Viện kiểm sát viên đặt câu hỏi với ông Nguyễn Ngọc Sự, cựu Phó Tổng Giám đốc PVN về vụ án xảy ra tại PVN. 

Ông Sự cho biết, PVN từng có chủ trương thành lập Ngân hàng TMCP Hồng Việt, và lập Ban trù bị ngân hàng này nhưng trong quá trình thực hiện thì Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước thông báo các doanh nghiệp không được phép thành lập ngân hàng mà chỉ được mua cổ phần tại ngân hàng với tỷ lệ tối đa 20% nên PVN đi tìm mua. Ban trù bị Ngân hàng TMCP Hồng Việt có gặp gỡ một số ngân hàng nhưng không thành công, sau được giới thiệu Oceanbank đang tìm đối tác. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị PVN yêu cầu xem xét đánh giá hoạt động của Oceanbank có hiệu quả hay không trước khi định mua cổ phần. 

“Ban trù bị Ngân hàng TMCP Hồng Việt đã báo cáo, trình cho tôi là Phó Tổng Giám đốc PVN phụ trách tài chính. Tôi ký tờ trình kèm theo đánh giá hoạt động của Oceanbank, trong đó nêu rõ, ngân hàng này quy mô nhỏ, thanh khoản thấp vì vốn điều lệ chỉ 1.000 tỷ sau được tăng lên 2.000 tỷ và đang tìm cổ đông chiến lược. Trong văn bản, tôi cũng nói rằng, Oceanbank được xếp hạng trung bình khá trong hệ thống các ngân hàng thương mại cổ phần...”, ông Sự nói.

Nguyễn Hưng