Sổ nợ của Thắng "Bắc".

Trung bình vay của Thắng "Bắc" 1 triệu đồng, mỗi ngày con nợ phải trả lãi 30.000 đồng. Như vậy mỗi tháng phải trả tới 900.000 đồng tiền lãi. Nhiều  người vay của Thắng 1 triệu, hắn bắt chẹt mỗi tháng phải trả lãi tới 1,5 triệu đồng mà không dám kêu than. Để duy trì hệ thống “tín dụng đen” này, tên Thắng nuôi một đám đàn em khoảng 20 tên, chuyên xách mã tấu, kiếm Nhật đi thu tiền đứng, tiền góp. Ai chậm không trả là chúng đánh dằn mặt đến lòi tiền mới tha.

Mời Quý độc giả đọc bài về sự lộng hành và ngang ngược của trùm giang hồ Thắng “Bắc” trên trang 8, 9, Báo CAND số 235, phát hành ngày 29/6 hoặc quay lại bài này ngày 1/7/2005

Nguyễn Thanh Hải