Bằng những hình ảnh trực quan, người tham gia tập huấn đã được hướng dẫn kỹ năng nhận biết một số loại ma túy mới được đóng gói, ngụy trang dưới nhiều hình thức, mẫu mã và các tên gọi khác nhau như:  lá Khát, muối tắm, trà sữa, nước vui, đông trùng hạ thảo, tem giấy, bùa lưỡi… cũng như cách sử dụng hiệu quả valy thuốc thử ma túy…

Qua tập huấn đã giúp cho cán bộ Hải quan cập nhật thêm thông tin và nâng cao kỹ năng nghiệp vụ phân biệt các loại ma túy mới, góp phần vào công tác kiểm soát, phát hiện tội phạm ở khu vực cửa khẩu.

Tuấn Hương