Đoàn kiểm tra đã tịch thu hơn 1.000 kg mủ, xử phạt 4 triệu đồng và tiếp tục làm rõ một số trường hợp vận chuyển mủ có dấu hiệu bất thường khác.

Giá mủ cao su lên cao, tình trạng trộm cắp, buôn bán mủ trái phép đang diễn ra từng ngày trên các nẻo rừng cao su. Tuy nhiên, để ngăn chặn tận gốc vấn đề này phải xử lý nghiêm và làm trong sạch từ bên trong nội bộ các công ty cao su. Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai - Phạm Thế Dũng đã nhắc nhở các công ty cao su đóng chân trên địa bàn Gia Lai như thế

N.N.