Theo đó, ông Nguyễn Hữu Đức bị phạt về hành vi điều khiển phương tiện ô tô tải, chủ sở hữu 537 hộp gỗ xẻ với khối lượng 4,886m3 chủng loại Cà te nhóm IIA.

Ngoài phạt tiền, UBND tỉnh Bình Định cũng quyết định tịch thu tang vật, gồm 537 hộp gỗ xẻ với khối lượng 4,886m3 chủng loại Cà te nhóm IIA.

Hoàng Nguyên