Công ty bị phạt 90 triệu đồng vì đã thực hiện các hành vi vi phạm các quy định tại Nghị định số 174/2013-NĐ-CP ngày 13-11-2013 trong lĩnh vực Bưu chính, viễn thông, CNTT và tần số vô tuyến điện.

Cụ thể, công ty cung cấp dịch vụ viễn thông không đúng quy định trong giấy phép; không công bố chất lượng theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các dịch vụ viễn thông thuộc danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng; thực hiện không đúng, không đầy đủ nội dung theo quy định việc tự kiểm tra chất lượng dịch vụ viễn thông; không có mục quản lý chất lượng dịch vụ tại trang tin điện tử của doanh nghiệp để công khai thông tin về công tác quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông do doanh nghiệp cung cấp theo quy định.

H.T.