Theo bản án sơ thẩm, do có thời gian đi biển cho một số ghe, Thủy học được cách chế tạo trái nổ để đánh bắt hải sản trên biển. Cuối năm 2009, biết cha mình làm công nhân ở xí nghiệp khai thác đá ở Bình Phước biết chỗ mua thuốc nổ nên Thủy gọi điện nhờ mua giùm.

Sẵn trong nhà có 2 thanh thuốc nổ (250 gam), 3 kíp nổ, 1 đoạn dây cháy chậm vừa xin được của một số đồng nghiệp làm ở bộ phận mìn khai thác đá để đào giếng, cha của Thủy liền đem xuống cho. Có được số thuốc nổ trên, đầu năm 2010, Thủy lấy và chế tạo được 3 quả mìn đem cất giấu trong phòng chờ khi nào đi biển sẽ sử dụng.

Đến ngày 20/5/2010, qua kiểm tra hành chính nơi ở của Thủy tại bến đò Nhật thuộc cảng Cái Mép, huyện Tân Thành, Công an đã thu giữ được số mìn trên có gắn thuốc nổ, kíp nổ, dây cháy chậm và một số vũ khí khác gồm 2 mã tấu tự chế, 3 gậy tầm vông có đóng đinh…

H.A.