Bị can Nguyễn Xuân Trường tại cơ quan điều tra

Công ty cổ phần đầu tư tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam (viết tắt Công ty PVFI) và Công ty cổ phần Chứng khoán công nghiệp Việt Nam (viết tắt Công ty ISC) ký Thỏa thuận hợp tác cung cấp dịch vụ hợp tác đầu tư chứng khoán niêm yết. 

Theo đó Công ty PVFI sẽ góp vốn đầu tư với các khách hàng có tài khoản chứng khoán mở tại Công ty ISC để đầu tư các mã chứng khoán niêm yết. 

Vũ Thị Hồng Lan nguyên là Phó Giám đốc Công ty PVFI - chi nhánh TPHCM, lợi dụng mối quan hệ trong công tác đã thông đồng với Nguyễn Xuân Trường là kế toán trưởng Công ty ISC, tạo dựng hồ sơ mở tài khoản mạo danh hai khách hàng là N.T.T.N và Đ.Q.H. 

Tin tưởng vào hai bộ hồ sơ trên, công ty PVFI Chi nhánh TP Hồ Chí Minh giải ngân tổng cộng hơn 16 tỷ đồng chuyển vào tài khoản của Công ty ISC để cùng hợp tác đầu tư với 2 khách hàng N và H.

Số tiền này được Lan dùng vào mục đích trả nợ do đầu tư chứng khoán theo chủ trương của lãnh đạo Công ty PVFI nhưng bị thua lỗ, dẫn đến gây thiệt hại cho Công ty PVFI - chi nhánh TPHồ Chí Minh hơn 2,8 tỷ đồng.

Thúy Hà